Frieda mit Tante Simone im Pool von Raleigh (USA)

Frieda in den Ferien in Raleigh (USA). Hier mit Tante Simone im Pool.

Frieda mit Tante Simone im Pool